Annonsepriser.no

Legg til nytt nettsted

Ønsker du å ha ditt nettsted med på Annonsepriser.no, bes du fylle ut dette skjemaet. Dersom alt ser fint og flott ut, vil vi etter kort tid godkjenne oppføringen. Du vil senere kunne oppdatere informasjonen. For å sikre oss mot at uvedkommende endrer din oppføring, vil du motta kvittering på e-post hver gang din oppføring blir endret.
Nettstedets navn
URL (husk http://)
URL til kontaktinfo (husk http://)
E-post
Brukersesjoner per måned (cirka) (kun tall, uten mellomrom)
Sidevisninger per måned (cirka) (kun tall, uten mellomrom)

Målgruppe
Sted